Викладачі

Андрущенко Вікторія Олегівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу. Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення» / «Практичний курс англійської мови», «Стилістика / Порівняльна…

Габідулліна Алла Рашатівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри мовознавства та російської мови. Викладає дисципліни: «Лінгвістика тексту», «Теорія мовленнєвої комунікації», «Основи етнолінгвістики», «Педагогічна лінгвістика»,…

Гордієнко Світлана Григорівна

Старший викладач кафедри англійської філології та перекладу. Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Фоностилістика». Наукові…