Архіпова Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук Доцент кафедри германської філології.

Коло наукових інтересів: семантика та прагматика художнього тексту, когнітивна лінгвістика.

Перелік дисциплін: «Основи дискурсивного аналізу»;  «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

E-mail: nahemaa@ukr.net