Безсонова Анна Сергіївна – викладач кафедри германської філології.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення»;  «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії».

E-mail: a.bezsonova@forlan.org.ua