Бєліцька Євгенія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Cфера наукових інтересів — теорія мови, ономастика, семантика, лінгвокогнітологія, дискурсологія
Дисципліни, які викладає: «Комунікативні стратегії (англійська мова)», «Історія англійської мови», «Теорія та практика дискурсивного аналізу»
e-mail — belitskay@yahoo.com