Бєліцька Євгенія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Cфера наукових інтересів – теорія мови, ономастика, семантика, лінгвокогнітологія, дискурсологія
Дисципліни, які викладає: “Комунікативні стратегії (англійська мова)”, “Історія англійської мови”, “Теорія та практика дискурсивного аналізу”
e-mail – belitskay@yahoo.com