Врюкало Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри германської філології.

Коло наукових інтересів: лінгводидактика, новітні методики вивчення та викладання німецької мови.

Викладає такі навчальні курси для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Друга іноземна мова», «Методика навчання іноземних мов».

email: viktoria.vrukalo@gmail.com