Гордєєва Юлія Миколаївна – викладач кафедри германської філології.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Граматична організація мовленнєвої діяльності».

E- mail: y.hordieieva@forlan.org.ua