Гордієнко Юлія Федорівна – старший  викладач кафедри германської філології.

Наукові інтереси: інтегративна граматика, прагматика.

Предмети, які викладаються: «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу».