Жарикова Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук,доцент, декан факультету романо-германських мов.

Викладає дисципліни: «Сучасна російська літературна мова (синтаксис, орфографія)», «Основи наукових досліджень», «Основи риторики та культури мовлення».

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологічні аспекти сучасної науки,проблеми теорії мовленнєвої комунікації.

E-mail:zharikova.marina76@gmail.com