Комаров Сергій Анатолійович. Доктор філологічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (Середні віки, Відродження, XVII-XVIII століття, ХІХ століття (романтизм), ХХ століття)

Другий (магістерський) рівень

  1. Сучасний літературний процес: основні тенденції розвитку.
  2. Гендерні дослідження в літературознавстві / Історія компаративістики.
  3. Рецептивна естетика.
  4. Історія сучасних літературознавчих вчень.

Керує курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: історія російської літератури ХХ століття, сатирико-гумористична проза, зарубіжна література ХХ – початку ХХІ століття, постмодерністські тенденції у світовій літературі, англомовна література (Великобританії, США, Канади), кінематографічний дискурс у літературі.

Електронна адреса: kamis2007SA@ukr.net.