Марченко Тетяна МихайлівнаДоктор філологічних наук, професор, професор кафедри.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть).

Другий (магістерський) рівень

  1. Основи міфопоетики.
  2. Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.
  3. Методологія сучасних літературознавчих досліджень.
  4. Основи імагології / Рецептивна естетика.

Керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: російська історична проза ХІХ–ХХ століть, історичні постаті в інтерпретаціях класиків російської та світової літератури, проблеми жанру історичного роману та романізованої біографії, імагологія, російська література доби романтизму, зарубіжна література ХІХ століття, межі ХІХ-ХХ століття.

Електронна адреса: tmarchenko2015@ukr.net.