Морозова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: класична та новітня німецька література, генологія, теорії вивчення епістолярію, новітні методики вивчення та викладання німецької мови.

Викладає такі навчальні курси для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Лексикологія німецької мови», «Інтерпретація художнього тексту», «Практика усного та писемного мовлення (ІV курс)»; для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти: « Комунікативні стратегії (основна мова, німецька)», «Комунікативні стратегії (друга мова, німецька)», «Теорія та практика перекладу (основна мова, німецька)».

email: morosova2017@gmail.com