Переклад Ярослава Василівна –  викладач німецької мови

Викладає наступні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Німецька мова як друга іноземна»,  «Граматичні аспекти іншомовного дискурсу» тощо.