Потапцева Діана Олегівна – викладач кафедри германської філології.

Викладає наступні дисципліни: «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативна фонетика», «Практика усного та писемного мовлення», «Друга іноземна мова»

E-maild.potaptseva@forlan.org.ua