Потреба Надія Анатоліївна – завідувач кафедри французької та іспанської мов, кандидат філологічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції викладання другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Франції; літературознавчі проблеми.
Викладає дисципліни: «Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Лінгвокраїнознавство», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», «Комунікативні стратегії: друга мова(французька)», «Методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах».
E-mail: potreba68@gmail.com