Семенова Олена Валентинівна− Ph.D., кандидат філологічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Лінгвостилістичні аспекти сучасного іншомовного дискурсу», «Комунікативні стратегії(основна мова), (друга мова)», «Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі», «Основи лінгвосеміотики».

Наукові інтереси: когнітивні засади просодичної організації усного французького дискурсу.

E-mail: olena.semenova73@gmail.com