Ситняк Роман Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – історична та сучасна семасіологія.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії», «Лексикологія».

Електронна адреса: sytniakromannest@gmail.com