Скляр Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Викладає дисципліни: «Історія української літератури І половини ХІХ століття», «Історія української літератури (межа ХІХ – ХХ століть)», «Методика викладання зарубіжної та української літератур», «Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі».

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Методика викладання зарубіжної літератури.

українська література).

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Методика викладання зарубіжної літератури.

Коло наукових інтересів: психопоетика творчості українських і зарубіжних митців-письменників, інноваційні підходи в методиці викладання української мови та літератури, реалізація авторських електронних підручників з української літератури та літератури рідного краю, зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.

E-mail: irinaskl08@ukr.net