Сохацька Ганна Анатоліївна – викладач кафедри романо-германських мов; викладач кафедри іспанської та французької мов.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Друга іноземна мова» (французька мова), «Основи фонетичних знань» (французька мова).

E-mail: a.sohatska@forlan.org.ua