Суховецька Людмила Валентинівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології.

Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство, когнітивна лінгвістика.

Дисципліни, які викладаються: «Практика усного та писемного мовлення» (практ.), «Лінгвокраїнознавство», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії».

E-mail: suhlv1974!gmail.com