Юрченко Інна Дмитрівна. Викладач кафедри.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть) (семінарські заняття).

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: «Практика усного та писемного мовлення»; «Основи дискурсивного аналізу»; «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

Коло наукових інтересів: проблеми поетики англомовної літератури ХІХ-ХХ століть (реалізм, модернізм, постмодернізм), когнітивна лінгвістика.

Електронна адреса: malvina.fairy89@gmail.com.