Чабанова Інна Вячеславівна – викладач кафедри французької та іспанської мов.
Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство Іспанії, іспаномовна література.
Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (іспанська)», «Основи ділового мовлення».
E-mail: i-chabanova@email.ua