Чурсінова Олена Олександрівна – викладач кафедри французької та іспанської мов.
Наукові інтереси: новітні тенденції в методиці викладання французької мови як другої іноземної.
Викладає дисципліни:«Друга іноземна мова», «Переклад ділового усного та писемного мовлення (друга іноземна мова)», «Переклад науково-технічного усного та писемного мовлення (друга іноземна)», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика».
E-mail: chursinovalena@ukr.net