Шарко Альбіна Анатоліївна, старший викладач кафедри германської філології.

Коло наукових інтересів: гендерна лінгвістика, новітні методики вивчення та викладання німецької мови, гендерна педагогіка.

Викладає такі навчальні курси для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування», «Основи ділового спілкування (друга іноземна мова)», «Лінгвокраїнознавство»; для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти: «Комунікативні стратегії (друга мова, німецька)».

email: nadiy1925@gmail.com