Вітаємо старшого викладача кафедри англійської філології та перекладу Олену Володимирівну Круть із блискучим захистом дисертації на тему «Ономасіологічна структура одиниць вторинної номінації на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов)» (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Кубрак І.С.) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 Київського національного лінгвістичного університету. Бажаємо подальших успіхів, наукових досягнень і плідної професійної діяльності в міцному здоров’ї, творчому натхненні, щасті, удачі та підтримці рідних і колег!

Добавить комментарий