У період з 25 по 29 листопада 2019 р., згідно з розкладом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ДДПУ відбулася виїзна акредитація трьох освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня.

З 25 по 27 листопада тривала виїзна акредитаційна експертиза ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія, гарант програми – С.А. Комаров, д.філол.н., професор, завідувач кафедри світової літератури ГІІМ; з 27 по 29 листопада – експертиза відразу двох освітньо-професійних програм: Середня освіта (Історія, англійська мова і література), гарант ОПП – Г.П. Докашенко, д.іст.н., професор, завідувачка кафедри вітчизняної та зарубіжної історії ГІІМ; та Середня освіта (Українська мова і література). Психологія, гарант ОПП – Я.Ю. Голобородько, д.філол.н., професор кафедри української філології ГІІМ.

У рамках програм виїзду експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм відбулися зустрічі з директором ГІІМ Є.М. Бєліцькою, менеджментом інституту та його адміністративним персоналом, зустрічі з роботодавцями, науково-педагогічними працівниками, що відповідають за зміст та викладають на освітніх програмах, зі здобувачами, що навчаються на ОПП, та представниками студентського парламенту ГІІМ.  

Добавить комментарий