Щиро вітаємо старшого викладача кафедри мовознавства та російської мови   Андрія Олександровича Скоплєва з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.03 – слов՚янські мови !

 Захист дисертації «ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВИДУ В ЧЕСЬКИХ АКЦІОНАЛЬНИХ СУБСТАНТИВАХ НА -NÍ/-TÍ» відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

 Бажаємо подальших успіхів і досягнень у науковій та професійній діяльності, реалізації всіх творчих задумів!

Добавить комментарий