11 березня 2020 року у залі Колегії Міністерства освіти і науки України (м. Київ) відбулося чергове засідання Ради ректорів переміщених закладів вищої освіти.

У заході взяли участь представники Міністерства освіти і науки України: Світлана Сергіївна Кретович – начальник Головного управління вищої освіти, Віталій Йосипович Носок – державний експерт Директорату вищої освіти та освіти дорослих, Ірина Михайлівна Кравчук – в.о. начальника відділу організаційного забезпечення та контролю.

На засіданні було презентовано результати моніторингу окремих питань діяльності переміщених закладів вищої освіти, що був проведений робочою групою утвореною на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2019 року №1450.

Згідно з висновками Моніторингу Горлівський інститут іноземних мов зараховано до І категорії – «закладів, які активно розвиваються та мають суттєвий потенціал для подальшого розвитку».

На засіданні було обрано голову Ради ректорів переміщених ЗВО — ректора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля д.т.н., професора Поркуян Ольгу Вікторівну. Заступником голови було обрано ректора Донецького національного технічного університету д.е.н., професора Ляшка Ярослава Олександровича.