Дипломи бакалаврів можна отримати у відділі кадрів
у понеділок – п’ятницю 
з 9.00 до 13.00!

Навчальний відділ