Борозенцева Тетяна Валеріївна

Борозенцева Тетяна Валеріївна

Борозенцева Тетяна Валеріївна
e-mail:
t.borozentseva@forlan.org.ua

Кандидат психологічних наук, доцент, звідувач кафедри психології.

За першим фахом – інженер-технолог, спеціальність «Раціональне використання водних ресурсів і знешкодження промислових стоків» (1987 р., Новочеркаський політехнічний інститут, будівельний факультет).

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»; освітній рівень  – спеціаліст.

Створила та очолювала кадрове агентство «Вектор» (м. Краматорськ) з 2004 по 2017 рік.

Бізнес-тренер за напрямами: ефективне управління, мотивація та підбор персоналу, командоутворення, безконфліктне спілкування, стрес менеджмент.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Веде приватну психологічну практику: сімейне консультування, дитячо-батьківські відносини,  тренінги особистісного розвитку для підлітків та дорослих.

Викладає дисципліни: «Математичні методи в роботі психолога», «Технології підбору, оцінки та розвитку персоналу», «Психотехнології в бізнес-діяльності», «Психологія і технологія посередництва в конфлікті», «Психологія підприємництва», «Психологія творчості», «Сексологія та психологія сексуальності», «Основи дитячої патопсихології», «Дитяча психотерапія».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання в психокорекційній роботі.

Автор 20 публікацій, з яких 9 –  у фахових виданнях, 1 колективна монографія «Корпоративна культура громадських організацій у соціально-психологічному вимірі», 1 міжнародна колективна монографія «Innovative technologies in the formation and development of human capital».

Є членом вченої ради інституту.

У січні-квітні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovative technologies in education».

Владислав Ванда