Габідулліна Алла Рашатівна

Габідулліна Алла Рашатівна

Габідулліна Алла Рашатівна
e-mail:
allagabidullina54@gmail.com

Доктор філологічних наук, професор кафедри мовознавства та російської мови.

Викладає дисципліни: «Лінгвістика тексту», «Теорія мовленнєвої комунікації», «Основи етнолінгвістики», «Педагогічна лінгвістика», «Соціолінгвістика», «Лінгвокультурологія», «Психолінгвістика».

Коло наукових інтересів: педлінгвістика, прагмалінгвістика,лінгвістика тексту.

Владислав Ванда