Гордієнко Світлана Григорівна

Гордієнко Світлана Григорівна

Гордієнко Світлана Григорівна
e-mail:
sg.gordienko56@gmail.com

Старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Фоностилістика».

Наукові інтереси: проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів.

Владислав Ванда