Грицук Оксана Вікторівна

Грицук Оксана Вікторівна

Грицук Оксана Вікторівна
e-mail:
o.hrytsuk@forlan.org.ua

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, практична психологія»; освітній рівень – спеціаліст.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Викладає дисципліни: «Когнітивна психологія», «Основи наукових досліджень», «Методика багатовимірного аналізу», «Психологічна експертиза», «Психодіагностика», «Основи психосоматики», «Загальна психологія».

Коло наукових інтересів: психологія емоцій, психологія психічних станів, когнітивна психологія, психологія здоров’я, психолінгвістика, психосемантика.

Автор понад 130 наукових публікацій, серед яких статті у фахових виданнях України і зарубіжних наукових виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації, колективні монографії.

У жовтні 2020 р. пройшла стажування у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (Україна). Тема стажування «Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання: наука і практика».

Владислав Ванда