Грицук Юрій Валерійович

Грицук Юрій Валерійович

Грицук Юрій Валерійович
e-mail:
y.hrytsuk@forlan.org.ua

Кандидат технічних наук, доцент кафедри психології.

В 1997 р. закінчив Автомобільно-дорожній інститут Донецького державного технічного університету, спеціальність – «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг і аеродромів».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Асфальтошлакобетони на аніонних бітумних емульсіях». В 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої і прикладної математики та інформатики.

Викладає дисципліни: «ІКТ в галузі», «Методика використання комп’ютерних технологій в роботі психолога», «Методика багатомірного аналізу», «Математичні методи в роботі психолога».

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в практичних дослідженнях, організація навчання здобувачів з використанням інформаційних технологій, інформаційні системи

Автор та співавтор понад 420 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі навчального посібника з грифом МОНУ «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Вражаючі фактори, заходи попередження та захисту». Має 11 свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (у складі творчих колективів) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (у складі творчих колективів).

Владислав Ванда