Колесніченко Олена Леонідівна

Колесніченко Олена Леонідівна

Колесніченко Олена Леонідівна
e-mail:
el.ko14777@gmail.com

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовознавства та російської мови.

Викладає дисципліни:«Сучасні напрямки лінгвокогнітології»,«Комунікативні стратегії (російська мова)»,«Методика навчання російської мови у вищій школі»,«Основи семасіології», «Історія російського мовознавства».

Коло наукових інтересів: методика викладання філологічних наук, лінгвістика тексту.

Владислав Ванда