Кошелева Наталя Геннадіївна

Кошелева Наталя Геннадіївна

Кошелева Наталя Геннадіївна
e-mail:
n.cosheleva@forlan.org.ua

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, працює в системі освіти України з 1995 р.

У 1996 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова та література».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2016 р. отримала атестат доцента кафедри інженерної педагогіки та психології.

У 2019 р. закінчила магістратуру Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Середня освіта. Українська мова і література / Психологія».

Викладає дисципліни: «Педагогічна психологія», «Психологічна служба в школі», «Педагогіка та методика викладання психологічних дисциплін»,  «Психологія», «Психогігієна», «Психологія спілкування», «Психологія інклюзивної освіти», «Організаційна психологія та психологія керування».

Розробила та викладає авторські вибіркові курси: «Психологія кар’єри», «Психологія мистецтва», «Гендерна психологія», «Профілактика та психокорекція відхиленої поведінки», «Психологія адиктивної поведінки», «Психологія конфлікту», «Психологія менеджменту».

Коло наукових інтересів: методики викладання у середній та вищій школі; педагогічна інноватика; філософія освіти; психологічні закономірності і механізми навчання і виховання; формування психологічної та методичної компетентності майбутніх викладачів; міждисциплінарні дослідження в галузі літератури, психології, педагогіки.

Автор понад 120 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Владислав Ванда