Голобородько Ярослав Юрійович

Голобородько Ярослав Юрійович

Голобородько Ярослав Юрійович
e-mail:
y.goloborodko@forlan.org.ua

Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, захистив кандидатську дисертацію. У 1995 році отримав атестат доцента.

Захистив докторську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Художні константи Миколи Куліша» (1997 р.). У 2001 році отримав атестат професора.

Викладає дисципліни: «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Наративні практики сучасної української мови», «Соціолінгвістика», «Новітній літературний процес в Україні: концепції та тенденції розвитку», «Методологія сучасних літературознавчих досліджень», «Сучасна наукова мова», «Вступ до літературознавства».

Автор понад 570 наукових публікацій, із яких 6 монографій, 4 збірки  статей, 3 посібники, 1 підручник-хрестоматія. Лауреат премії журналу «Сучасність» і Ліґи українських меценатів. Лауреат літературознавчої премії імені академіка Олександра Білецького.

Коло наукових інтересів: актуальна українська література, кінематограф і літературний процес, художня нобелістика ХХІ ст., новітні тенденції світової літератури

Владислав Ванда