До уваги здобувачів І курсу заочної форми здобуття освіти

До уваги здобувачів І курсу заочної форми здобуття освіти

До уваги здобувачів І курсу заочної форми здобуття освіти

освітнього ступеня «Бакалавр»

настановна сесія триватиме

зі спеціальностей

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Освітньо-професійна програма «Мова і література (англійська і друга західноєвропейська мова)»

з 15.10-22.10.2021р.

014.01 Середня освіта Українська мова і література Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література; англійська мова і література або російська мова і література)»

з 15.10-24.10.2021р.

014.03 Середня освіта (Історія) Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія, англійська мова і література)»

з 15.10-22.10.2021р.

Сергей Гладких