До уваги здобувачів V курсу заочної форми здобуття освіти

До уваги здобувачів V курсу заочної форми здобуття освіти

До уваги здобувачів V курсу заочної форми здобуття освіти

освітнього ступеня «Магістр»

настановна сесія триватиме

з 23.10.2021р. по 01.11.2021р.

                                                                     зі спеціальності               

035.041Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітньо-професійної програми «Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство»

Сергей Гладких