Дроздова Діана Сергіївна

Дроздова Діана Сергіївна

Дроздова Діана Сергіївна
e-mail:
d.drozdova@forlan.org.ua

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 2008 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальність «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і психології, практичного психолога. Освітній рівень- магістр.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Індивідуальні особливості архетипної символіки (глибинно-психологічний аспект)» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Вікова психологія», «Сучасні теорії глибинної психології», «Методологія і організація психологічних досліджень», «Політична психологія», «Психологія реклами», «Психологія масової поведінки», «Акмеопсихологія та психотерапія вікових криз», «Психологічна допомога особам з груп ризику».

Коло наукових інтересів: глибинне пізнання особливостей індивідуальної неповторності психіки.

Автор 36 наукових публікацій, з яких 10 – у фахових виданнях, 4 – у колективних монографіях, в тому числі міжнародних. 

Є керівником студентської науково-проблемної групи «Індивідуальні особливості становлення особистості».

У грудні 2020 – квітні 2021 року пройшла міжнародне стажування у Katowice School of Technology (м. Катовіце, Республіка Польща). Тема: «Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines».

Владислав Ванда