Разумова Олена Геннадіївна

Разумова Олена Геннадіївна

Разумова Олена Геннадіївна
e-mail:
o.razumova@forlan.org.ua

Доктор філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 Психологія, старший викладач кафедри психології.

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Практична психологія»; освітній рівень  — спеціаліст.

З 2017р. по 2021р. навчалась в аспірантурі Донбаського державного педагогічного університету.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Особливості розвитку професійної я-концепції майбутніх педагогів» за спеціальністю             053 Психологія.

Викладає дисципліни: «Психологія мистецтва», «Психодіагностика», «Психологічна експертиза», «Психологія кар’єри», «Вікова психологія», «Психологія кризи»..

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції у студентів, розвиток професійної Я-концепції майбутніх педагогів, психологія сімейних відносин, дитяча психологія.

Авторка понад 20 публікацій, з яких 7 у фахових виданнях, 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, 11 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій різного рівня, 1 розділ колективної монографії та інші.

У травні-вересні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovative technologies in education».

Владислав Ванда