Петрук Аліна Федорівна

Петрук Аліна Федорівна

Петрук Аліна Федорівна
e-mail: 
a.petruk@forlan.org.ua

 Викладач кафедри психології.

У 2019 р. закінчила Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – магістр.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Диференційна психологія», «Когнітивна психологія», «Сучасні теорії глибинної психології» та інші.

Коло наукових інтересів: гендерна психологія, диференційні аспекти формування та розвитку особистості в культурно-історичному вимірі, психологія метамодерну.

Владислав Ванда