НОВИНИ АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВРІВ

НОВИНИ АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВРІВ

23 квітня працювала Атестаційна комісія з перевірки науково-теоретичної та практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчалися за освітніми програмами «Середня освіта (Історія, англійська мова і література)», «Середня освіта (Історія). Психологія».

Здобувачі вищої освіти груп 401а та 402а складали комплексний кваліфікаційний екзамен з історії та методики її викладання.  Для визначення номера екзаменаційного білета було застосовано генератор випадкових чисел (т.зв. рандомний вибір). Усі  студенти успішно впоралися як з  теоретичними питаннями з історії України та всесвітньої історії, так і з практичними завданнями з методики викладання історії в закладах загальної середньої освіти. Члени атестаційної комісії і здобувачі вищої освіти відзначили особливу актуальність історичних знань в умовах інформаційної війни.

Вячеслав Королев