НАВЧАННЯ – ТВОРЧІСТЬ

Вважаєш, що навчання – це нудно? Тільки не з нами!

Освітній процес у Горлівському інституті іноземних мов – це взаємодія і співтворчість, взаємообмін думками й ідеями, нові відкриття. Це процес, коли викладач і студент перебувають на одній хвилі.

Сьогодні, під час проведення бінарного заняття з методики навчання української мови та методики викладання української літератури в ЗЗСО, організованого і проведеного Тетяною Радіоновою (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології) та Ольгою Муратовою (кандидат історичних наук, доцент кафедри української філології), дискутували про переваги й недоліки використання онлайн-інструментів на уроках української мови та літератури в 5–9 класах ЗЗСО.

Згідно з Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 р., одним із завдань мовно-літературної освітньої галузі є формування в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності. Концепція  реформування Нової української школи також закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу й передбачає переорієнтацію уваги вчителів на формування компетентностей учнів.

Здобувачі вищої освіти – майбутні вчителі української мови і літератури – продемонстрували практичні навички роботи з такими інтерактивними сервісами, як:  Word Art, Canva, Wordwall, Genially, Kahoot, Pinterest, Rebus1.com, генератор кросвордів тощо.

Дійшли висновку, що використання на уроках української мови та літератури матеріалів, створених за допомогою освітніх онлайн-інструментів дає необмежені можливості для впровадження наскрізних змістових ліній і сприяє пожвавленню навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів. А коли процес навчання стає цікавим, захоплюючим, відбувається в ігровій формі або на онлайн платформах, то розмов про неосвічену молодь не буде виникати.

Дякуємо за теплу та змістовну зустріч!

Вячеслав Королев