На своєму місці: як науковці інституту досягають нових горизонтів

На своєму місці: як науковці інституту досягають нових горизонтів

Серед п’яти дуже сучасних і актуальних тем наукових досліджень, що розробляються в інституті, є одна особливо потужна і значна. Це міжкафедральний проєкт «Розвиток та аналіз іншомовних комунікативних стратегій в межах когнітивно-дискурсивного підходу з урахуванням міжкультурних особливостей» (науковий керівник – к. філол. н., доцент Л.В. Суховецька), який виконується трьома кафедрами. Він тісно корелюється з іншим проєктом в межах програми Erasmus + «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні», який розробляється науковцями інституту спільно з вітчизняними та зарубіжними колегами. В межах виконання цієї роботи опубліковано низку наукових статей у рецензованих наукометричних виданнях.

Так, кандидат філологічних наук Олена Володимирівна Круть спільно з колегами у своїй роботі «Особливості дистанційного вивчення іноземних мов», що  проіндексована у журналі Web of Science «Postmodern Openings», зображує    доцільність застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання та навчання англійської мови як іноземної (EFL). Охарактеризовано основні перспективи та проблеми, які виникають у середовищі онлайн-навчання. Результати свідчать про те, що використання ІКТ є корисним для оволодіння іноземною мовою в позаурочних умовах. Правда, не існує ідеальної чи універсальної суміші, яка б підходила для всіх навчальних середовищ EFL. Тому стверджується, що для кожного навчального курсу слід створювати змішані програми з урахуванням бажань, потреб і здібностей студентів.

Інша її робота «Дистанційне вивчення іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів» у наукометричному виданні «Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala» розглядає питання використання сучасних онлайн-платформ та сервісів, що стали незамінними інструментами у вищих навчальних закладах, відкриваючи шлях до розробки нових ефективних практик EFL.

В цьому ж самому рецензованому виданні відкритої науки «Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala» оприлюднені спільні с колегами результати двох досліджень кандидата педагогічних наук Л.В. Кокоріної. Робота «Проблема суб’єкта та суб’єктивності в психолого-педагогічних науках у контексті підготовки майбутніх учителів» аналізує  мультимодальність підходів до концепції суб’єктності вчителя початкової школи в українській освіті. Визначає усталені традиційні (переважно деструктивні) та перспективні напрями розвитку доктрини суб’єктивності в українському психолого-педагогічному дискурсі на тлі історичного та сучасного досвіду. Виявляє низку протиріч у кваліфікації цього явища, стабільності традиційних підходів та уникнення міждисциплінарного нейрофізіолого-педагогічного осмислення проблеми в Україні. Міжнародний внесок роботи полягає у «переінвентаризації» поглядів на суб’єктивність посттоталітарної держави на тлі світових тенденцій. Це дозволить країнам, які мають невеликий досвід трансформації освіти, психології та соціології,  формально не переймати досвід західних демократій, а набути конструктивних традицій у власному дискурсі.

Друга опублікована і проіндексована Web of Science стаття Людмили Володимирівни «Сучасні принципи гейміфікації у викладанні англійської мови як іноземної» обґрунтовує дидактичний феномен гейміфікації як універсального інструменту оптимізації навчально-виховного процесу серед учнів початкової школи та будь-яких інших суб’єктів навчально-виховного процесу.

Пишаємось нашими науковцями  і щиро бажаємо їм  подальших креативних успіхів. Сподіваємось, що результати їх досліджень будуть найбільш ефективно впроваджені в життя на користь людей і країни!

Владислав Ванда