Ranking lists (updated 20.09)

Ranking lists (updated 20.09)

Магістр, Денна, 035 Філологія, Германські студії (англійська та друга іноземна мова): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

Магістр, Денна, 014 Середня освіта, Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

Магістр, Денна, 014 Середня освіта, Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови

Магістр, Денна, 053 Психологія, Практична психологія

Магістр, Денна, 014 Середня освіта, Середня освіта (Історія). Психологія

Магістр, Денна, 014 Середня освіта, Середня освіта (Українська мова і література). Психологія

Магістр, Денна, 014 Середня освіта, Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і література)


Bachelor, Denna, 014 Secondary Education, Language and Literature (English and Second Western European Language)

Bachelor, Denna, 014 Secondary Education, Language and Literature (German, English)

Бакалавр, Денна, 035 Філологія, Філологія (англійська і німецька мови)

Bachelor, Denna, 014 Secondary education, Secondary education (Ukrainian language and literature). Psychology

BA, Denna, 014 Secondary Education, Secondary Education (Language and Literature (English)). Psychology

BA, Denna, 014 Secondary Education, Secondary Education (History). Psychology

Bachelor, Denna, 053 Psychology, Psychology

Bachelor, Denna, 035 Philology, Translation (English, German)

Бакалавр, Заочна , 053 Психологія, Психологія

Бaкaлaвp, Зaoчнa, 014 Cepeдня ocвiтa, Cepeдня ocвiтa (Icтopiя)

Bachelor, Correspondence, 014 Secondary Education, Language and Literature (English)

Vladislav Wanda