ПРОГРАМА

VІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ» 

Конференція присвячена 70-річчю 

ГОРЛІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1 квітня 2019 р. 

ПРОГРАМА
IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених
«Мовна комунікація і сучасні технології
у форматі різнорівневих систем»
16 травня 2018 року
Дню науки в Україні присвячується

ПРОГРАМА
ХVІ Міжрегіональної науково-практичної конференції
молодих учених та аспірантів
«Дослідження молодих науковців у галузі
гуманітарних наук»
25 квітня 2018 року

ПРОГРАМА
VI Міжнародної наукової конференції
«Східнословянська філологія: від Нестора до сьогодення»
10 квітня 2018 року

ПРОГРАМА
І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і
молодих науковців
«УКРАЇНІСТИКА: НОВІ ІМЕНА В НАУЦІ»
22-23 березня 2018 року