Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук
Збірник

ТОМ 1   ТОМ 2

СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ

Збірник за матеріалами конференції

Випуск 5

Борисоглібськи читання

матеріали міжрегіональних історико-культурологічних читань

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
Горлівського інституту іноземних мов
Випуск 4

НАРИСИ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ У
ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Збірник

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ: ВІД НЕСТОРА ДО СЬОГОДЕННЯ
Матеріали
ІV Міжнародної наукової конференції
10 квітня 2018 р.

УКРАЇНІСТИКА: НОВІ ІМЕНА В НАУЦІ
Матеріали
І Міжнародна науколво-практична конференція
студентів і молодих науковців
22 — 23 березня 2018 р.

Актуальні проблеми дискурсології
збірник тез

Вісник
студентського наукового товариства
Горлівського інституту іноземних мов
Випуск 3
Дню науки в Україні присвячується

Нариси досліджень молодих науковців у галузі
гуманітарних наук
Мовознавство
Збірник 2