Адреса: 84511, вул. В. Першина, 24, м. Бахмут, Донецька область

Телефон / факс: +38 06274  22537

E-mail: forlan-artemivsk@ukr.net  

         Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в  аспірантурі за очною  та заочною формою навчання; за рахунок коштів державного бюджету,  а також за кошти фізичних і юридичних осіб.
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у Горлівському інституті іноземних мов).

Аспірантура   є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Аспірантуру Горлівського інституту іноземних мов було відкрито в 1992 році за двома спеціальностями. Сьогодні здійснюється прийом до аспірантури за наступними спеціальностями:

011 Науки про освіту

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

Освітній процес забезпечують:


Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії
завідувач – д. іст. наук, професор Докашенко Галина Петрівна

Кафедра світової літератури

завідувач – д. філол. наук, доцент Комаров Сергій Анатолійович

Кафедра української філології
завідувач – к. філол. наук, доцент Радіонова Тетяна Михайлівна

Кафедра мовознавства та російської мови 
завідувач – к. філол. наук, доцент Колесніченко Олена Леонідівна

Кафедра германської  філології
завідувач – к. філол. наук, доцент Ситняк Роман Миколайович

Кафедра психології та педагогіки
завідувач – д. філос. наук, професор Мельник Валерія Валеріївна

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Перелік документів,

необхідних для вступу до аспірантури ГІІМ ДВНЗ ДДПУ:

 • заява на участь у конкурсі вступників;
 • заява на складання вступних іспитів;
 • засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та додатка до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою  установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • автобіографія;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • довідка про заробітну плату;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;
 • реферат зі спеціальності до вступного іспиту з рецензією наукового керівника – 20–25 стор.;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо складені);
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (факультету) для осіб, рекомендованих до вступу до аспірантури безпосередньо після закінчення вишу (за наявності);
 • медична довідка про стан  здоров’я за формою № 086/у та довідки від психіатра й нарколога;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • копія паспорта (1,2 сторінки, прописка);
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку інституту);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 (за наявності).
 • швидкозшивач, 20 файлів.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Керівництво аспірантурою здійснює відділ наукової роботи  інституту на чолі з  Людмилою Володимирівною Ткаченко.