ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, факультетів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду