ПОЛОЖЕННЯ про виконання колективних тем наукових досліджень

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, факультетів

ПОЛОЖЕННЯ  про підвищення кваліфікації та стажування  педагогічних і науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених