ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний графік навчання здобувачів ступеня вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання, повторний курс, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим групам населення з особливими потребами

ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про організацію практики здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, виготовлення і видачі дублікатів документів про освіту у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ”

ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми підготовки фахівців першого(бакалаврського) та другого(магістерського) рівнів вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (із змінами та доповненнями)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету в Горлівському інституті іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам, аспірантам Горлівського інституту іноземних мов державного вищого начального закладу “донбаський державний педагогічний університет”

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ про створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ про факультет

ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ про призначення академічних і соціальних стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Про правила призначення академічних та соціальних стипендій.

ПОЛОЖЕННЯ про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістерських робіт у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ  про атестацію педагогічних працівників
 
Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
 
ПОРЯДОК щодо проведення конкурсу при заміщенні посад науково-педагогічних працівників у Відокремленому структурному підрозділі «Горлівський інститут іноземних мов»  Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)