Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету в Горлівському інституті іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам, аспірантам Горлівського інституту іноземних мов державного вищого начального закладу «донбаський державний педагогічний університет»

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ПОЛОЖЕННЯ про створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про факультет

ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ про призначення академічних і соціальних стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Про правила призначення академічних та соціальних стипендій.